Stanley Security + Garda Sikring = Sant

Stanley Security og Garda Sikring inngår strategisk partnerskap!

Den 5. februar 2018 inngikk Norges og verdens største leverandør av
elektronisk sikkerhet en partneravtale med Garda Sikring som er Norges
ledende aktør innen vei-, anlegg- og områdesikring.

Stanley Security er Norges- og verdensledende innen elektronisk sikkerhet. Selskapet har lange røtter både i
Norge og internasjonalt, og er regnet som foretrukket leverandør av løsninger innen alarmsikring,
sikkerhetskameraer og adgangskontroll. Stanley Security har i tillegg nylig åpnet en av Norges mest
moderne og teknologisk avanserte alarmstasjoner og 24/7 responssenter i Nydalen i Oslo.

– Vi har i lengre tid vært på jakt etter en partner som er komplementerende i vårt tilbud til kundene.
Elektronisk adgangskontroll løser ikke jobben alene. Løsninger innen fysisk adgangskontroll er alltid en
viktig del av den totale leveransen. Kundene kan nå få levert alt de har behov for gjennom dette
partnerskapet. I tillegg styrkes eierskapet til kunden der vi påtar oss koordineringen av den totale
leveransen. Dette kommer kundene til gode, sier Thomas Magnussen, salgs- og markedsdirektør ved
Stanley Security.

Sammen satser Garda Sikring og Stanley Security stort på å ta nye markedsandeler. Potensialet er stort for
begge parter og kundene vil nyte godt av samarbeidet. Utfordringen for kundene er ofte mangel på
koordinering i grenseskille mellom leveransene. Dette handler som oftest om de små detaljene, men som er
helt avgjørende for at alt fungerer sømløst ved overlevering. Ved bruk av en felles prosjektleder som tar
ansvar og eierskap for totalleveransen på vegne av begge selskaper, skal kvaliteten styrkes i
kundeleveransen.

– Samarbeidet med Stanley Security er svært viktig for oss i Garda Sikring. Stanley Security er store på
sikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom dette samarbeidet vil vi være i stand til å tilby
kundene en komplett sikkerhetsløsning med høy kvalitet og kompetanse. Vi vil dermed styrke vår
posisjon i markedet gjennom en større bredde i tilbudet til kundene, sier Johan Aas, administrerende
direktør i Garda Sikring.

Signeringen av partneravtalen fant sted i Oslo ved hovedkontoret til Stanley Security 5. februar 2018.

Garda Sikring ved Johan Aas (f.v.) signerer samarbeidsavtale med Stanley Security ved
Thomas Magnussen.

Image may contain: 2 people, people smiling, people sitting and table